Հեղինակ: Daily Devotional

Daily RCL Աստվածաշնչի ընթերցանություն - January 1st, 2016

Այսօր սկսվում է նոր շարք DOTB- ով, որը լույս կտեսնի ամեն օր: Դա նվիրական նյութ է, որը հիմնված է սուրբ գրությունների վրա, որոնք շարադրված են 2016-ի Ընդհանուր վերանայված լսարանում: ամենաշատը