Կարգավիճակ: Հոգեւոր աճ

Եդեմի պարտեզ. Տալով պատմվածքի հոգևոր մեկնաբանությունն ու իրական իմաստը [PDF]

Հեղինակ ՝ Սբ. Dոն Դուստիի մասին. Եդեմի պարտեզի 19-րդ դարի ակադեմիական ոճը Հայտնությունը տալիս է տեքստի մանրակրկիտ վերաբերմունքը որպես այլաբանություն: …

Առակներ 31 կին

Հեղինակ, Courtney Joseph- ի նախաբան. Courtney Ջոզեֆը կիսում է, թե ինչպես կարող ենք կիրառել Առաքյալների 31- ում թվարկված յուրաքանչյուր առաքինության ամենօրյա առումով: Այս էլեկտրոնային գրքույկը (PDF տարբերակ) հասանելի է ...

Քրիստոսի ընդօրինակումը

Հեղինակ `Թոմաս Ա Կեմպիս Առաջնորդություն. Քրիստոսի Միաբանությունը քննարկում է աշխարհիկ հակումների ազատություն, հիշեցում որպես աղոթքի նախապատրաստություն, աղոթքի մխիթարություն եւ եուարխիստական ​​վայր: