Կարգավիճակ: Հոգեւոր աճ

Առակներ 31 կին

Հեղինակ, Courtney Joseph- ի նախաբան. Courtney Ջոզեֆը կիսում է, թե ինչպես կարող ենք կիրառել Առաքյալների 31- ում թվարկված յուրաքանչյուր առաքինության ամենօրյա առումով: Այս էլեկտրոնային գրքույկը (PDF տարբերակ) հասանելի է ...

Քրիստոսի ընդօրինակումը

Հեղինակ `Թոմաս Ա Կեմպիս Առաջնորդություն. Քրիստոսի Միաբանությունը քննարկում է աշխարհիկ հակումների ազատություն, հիշեցում որպես աղոթքի նախապատրաստություն, աղոթքի մխիթարություն եւ եուարխիստական ​​վայր: